2e Spoor traject

Het 2e Spoor traject

Als je te maken krijgt met uitval door een ziekte zoals bijvoorbeeld een verslaving, dat is dat uiteraard heel ingrijpend en heeft het vaak veel impact op jou als mens. Er komen vaak veel zaken op je af en je vraagt je misschien af of en wanneer je weer aan het werk kunt en hoe zal dat dan zijn als je weer gaat werken. Ook komt vaak de vraag naar boven: “Hoe zit het nu met mijn inkomen?”

 

Als medewerker ben je in Nederland goed beschermd in geval van ziekte of herstel. De werkgever is de eerste twee jaar verplicht om je salaris, of een aanzienlijk deel daarvan, door te betalen. Ook mag je werkgever je niet zomaar ontslaan, tenzij je een tijdelijk contract hebt dat van rechtswege eindigt.

 

Als medewerker mag er echter van jou verwacht worden dat je meewerkt aan je re-integratie. Dat betekent dat je, naar aanleiding van het oordeel van de bedrijfsarts, inspanningen moet verrichten bij je werkgever die ertoe leiden dat je je werk weer kunt hervatten. Dit noemen we re-integratie spoor 2. Er kan bijvoorbeeld van je verwacht worden dat je voor jouw of een andere werkgever werkzaamheden gaat uitvoeren die wel passend zijn bij jouw mogelijkheden.

 

Recovered2Work is een re-integratiebureau specifiek gericht op mensen die te maken hebben met verslaving en herstel. Wij kunnen je in dit gehele traject bijstaan en, naast coaching op diverse levensgebieden, ook bemiddelen bij het vinden van een baan elders. Dit alles doen wij in goed overleg met jou en je werkgever om zo tot een optimaal resultaat te komen.

Neem gerust contact met ons op als je hier meer inhoudelijke informatie over wilt ontvangen.