2e Spoor traject

Het 2e Spoor traject

Als je te maken krijgt met uitval door ziekte, dan is dat uiteraard heel vervelend en het heeft vaak veel impact op je bedrijf en op je medewerker. Er zijn dan een aantal zaken die je dient te regelen, zoals het inschakelen van je arbodienst en diverse zaken met betrekking tot de Wet Poortwachter.

 

Een medewerker is in Nederland goed beschermd in geval van ziekte. Als werkgever ben je de eerste twee jaar verplicht om het salaris, of een aanzienlijk deel daarvan, door te betalen. Ook mag je je werknemer niet zomaar ontslaan, tenzij het gaat om een tijdelijk contract dat van rechtswege eindigt.

 

Van je medewerker mag je echter wel verwachten dat hij of zij meewerkt aan de re-integratie. Dat betekent dat er, naar aanleiding van het oordeel van de bedrijfsarts, inspanningen verwacht mogen worden van jou als werkgever en dat er inspanningen verricht dienen te worden die ertoe leiden dat de medewerker zijn of haar werk weer kan hervatten. Dit noemen we re-integratie spoor 2. Er kan bijvoorbeeld van de medewerker verwacht worden dat er voor jou of een andere werkgever werkzaamheden uitgevoerd worden die passend zijn bij zijn of haar mogelijkheden.

 

Recovered2Work kan je in dit gehele traject bijstaan. Naast coaching op diverse levensgebieden kunnen wij ook bemiddelen bij het vinden van een baan elders. Dit alles doen wij in goed overleg met jou en je werknemer om zo tot een optimaal resultaat te komen.

 

Neem gerust contact met ons op als je hier meer inhoudelijke informatie over wilt ontvangen.