Reïntegratie en herstelcoaching

Recovered is er voor mensen die in herstel zitten van verslaving of voor mensen die het verlangen hebben om iets aan hun verslaving te gaan doen.  Wij helpen op alle leefgebieden en werken nauw samen met zorginstellingen. Het einddoel is dat mensen uitstromen met een baan en weer de volledig autonomie in handen krijgen.  

Coachingstrajecten afgerond
0 +
Volgens onze cliënten
0 /10
Traject op maat
0 %
Gespecialiseerde coaches
0

Waarom onze trajecten?
De invulling van de trajecten die Recovered2Work biedt is tot stand gekomen in samenwerking met professionals uit het
veld. Hierdoor is het bij aanvang van het traject al duidelijk wat er in het traject aan bod dient te komen.

Daarnaast is alles in onze bedrijfscultuur is erop gericht om de cliënt van start tot einde een sluitende aanpak te bieden.

Recovered in de media

Hoe doen wij onze trajecten?
Een voorbeeld van onze specifieke aanpak is dat wij een cliënt nooit zomaar bij een werkgever zullen plaatsen als deze niet uitgebreid door ons gescreend is op mogelijke bedreigingen voor het herstel. Duurzaamheid van plaatsingen is elementair.


Het begeleiden van onze doelgroep door reguliere coaches kan, niet zelden een negatief effect op het herstel van de cliënt. Dit dient daarom te geschieden door gekwalificeerde (ervarings)deskundige zodat stigma, onbegrip en een gevoel
van onveiligheid worden ondervangen.